Belangrijke regels!

Deelname Praalwagens
Inschrijven praalwagens voor uiterlijk 10 september!

Beste deelnemers aan het bloemencorso,

Fantastisch dat jullie (weer) een praalwagen bouwen. Door de belangeloze inzet van groepen zoals jullie heeft de Veen al jaren het mooiste bloemencorso van Nederland. Om te zorgen dat dit zo blijft, vragen wij jullie aandacht voor het volgende.

Nieuw in 2018: We vragen alle praalwagens met een motor (of gemotoriseerd trekkend voertuig) zich uiterlijk 10 september aan te melden via bovenstaande link “Inschrijven praalwagens voor uiterlijk 10 september!”
Zo kunnen we vooraf de lengte van het bloemencorso inschatten én kunnen we de laatste belangrijke (start)informatie met jullie delen.

Praalwagen / veiligheidseisen:

 • Elke Praalwagen dient een bestuurder te hebben, die verantwoordelijk en het aanspreekpunt van de groep is. De bestuurder is er verantwoordelijk voor dat de groep een eenheid blijft vormen en men zich houdt aan de punten hieronder genoemd. Van de bestuurder ontvangen wij de NAW gegevens incl. een mobiel nummer via ons inschrijfformulier.

 • Op elke praalwagen dient een EHBO koffer aanwezig te zijn.
 • Bij praalwagens met een aggregaat dient een poederblusser aanwezig te zijn.
 • In geval van calamiteiten moeten alle karren en deelnemers zoveel mogelijk rechts houden zodat hulpdiensten erdoor kunnen.
 • Als er meerdere karren achter elkaar stilstaan in het wandelgebied ontstaat er een gevaarlijke situatie aangezien de hulpdiensten er dan niet door kunnen. Wij kunnen daarom niet toestaan dat meerdere karren vlak achter elkaar stilstaan in het wandelgebied.
 • Bestuurders van de trekkende eenheden of anderszins in de optocht rijdende voertuigen dienen zich te houden aan wettelijke regels van de wegen verkeerswetgeving. De Politie kan indien zij dit wenselijk acht een alcoholcontrole uitvoeren

 • Te hard geluid zorgt al jaren voor overlast en ergernis. Hard is niet persé duidelijk en mooi. Het geluid op de kar mag maximaal 80 dB(A) veroorzaken op de gevels van de woningen. Dat is natuurlijk lastig te controleren. Maar een eenvoudige regel is; als er iemand van jullie met oordopjes op of rond de kar loopt dan staat het geluid té hard.
  Ook staat het corso soms een tijdje stil. Te harde muziek is dan niet prettig voor het publiek waar de speakers naartoe gericht zijn.
 • Gedurende de reis naar het Zuideinde tot en met de start van het corso vragen wij jullie om het geluid te minimaliseren. De omwonenden langs het Zuideinde doen jullie daar een groot plezier mee.
 • De maximale breedte van een corsokar is inclusief steekwerk 4 meter (i.v.m. opstellen Zoutershof). De maximale hoogte is vanwege de vele bomen boven de route 4 meter.
 • Probeer niet te grote gaten te laten vallen in de optocht. De interactie met het publiek is uniek aan ons corso en iedereen heeft recht op een portie aandacht. Maar na een uur of drie corso kijken gaat het wachten op een volgende kar irriteren.
 • Mocht je een dansje of act op straat willen doen hou dan rekening met het tempo van het corso (circa 2 km/u ≈ 35 m/minuut). Een dansje moet dus een duidelijk voorwaarts karakter hebben om het corso niet op te houden. Een act, hoe leuk ook, kun je niet om de 10 meter doen. Als je je dansje of act gaat oefenen kijk dan ook eens naar hoe dit past binnen het tempo van het corso.
 • Hou ook bij het terugrijden naar de Veen rekening met de verkeersregels en rij voorzichtig.
 • Ook na het corso gelden de regels voor geluidsoverlast en glaswerk in het wandelgebied.
 • Het parkeren van een kar in het wandelgebied is verboden net als karren die stationair draaien zonder chauffeur achter het stuur.
 • Veel Veenders willen graag op zaterdag of zondag nog even rustig over het Noordeinde langs de karren lopen. Wij verzoeken jullie daarom om je kar na de optocht bij iemand op zijn pad te zetten (natuurlijk moet de eigenaar eerst toestemming geven).

Daarnaast merken wij dat de het drankgebruik op en rond de karren én het geluidsniveau de laatste jaren toeneemt.

Het Oranjecomité wil daarom jullie aandacht voor het volgende:

 • Alcohol (met mate) op en rond de kar is toegestaan maar glaswerk is verboden. Verder verzoeken wij jullie om het drankgebruik zoveel mogelijk aan het zicht te onttrekken. (Als je tips nodig hebt dan horen wij dat graag)
 • Het is verboden om je ’s morgens aangeschoten of met drank in bezit tussen de andere deelnemers te begeven. Vooral de kinderen schrikken van dat gedrag.
 • Minderjarigen met drank zijn net als in het dagelijks leven strafbaar.
 • Te veel drank op de kar of aangeschoten deelnemers vinden de kijkers niet leuk.

Het Oranjecomité vraagt al jaren om aandacht voor bovengenoemde zaken maar ziet het gedrag nauwelijks veranderen. De gemeente wil graag ingrijpen door overtreders aan te pakken, maar gelukkig is het ons tot nu toe gelukt om dat te voorkomen. Wij voorzien namelijk dat het de feestelijke sfeer flink verziekt als er ’s morgens om 8:30 boetes worden uitgedeeld. Wij hebben jullie steun daarom heel hard nodig om deze gedoogconstructie in stand te houden.

 • Het is vanzelfsprekend niet toegestaan om racistische of aanstootgevende boodschappen uit te dragen. Zowel de deelnemers aan het corso als het massaal aanwezige publiek heeft een diverse samenstelling van 0 tot 100 jaar.
  Ga voor een glimlach en applaus ?
 • Bij het niet naleven van de regels en/of het niet reageren op waarschuwingen behoudt het Oranjecomité het recht om deelname te ontzeggen.

Wij rekenen dan ook op jullie begrip en medewerking.

Op die manier zorgen wij met elkaar dat het Veense bloemencorso de leukste van het land blijft.

Wij wensen jullie veel succes bij het werken aan jullie creaties.

Met vriendelijke groet.
Oranjecomité Juliana