Belangrijke regels voor praalwagens

Oude Wetering, 12 augustus 2023

Algemeen

 • Elke Praalwagen dient een bestuurder te hebben, die het aanspreekpunt van de groep is. De bestuurder is er verantwoordelijk voor dat de groep een eenheid blijft vormen en men zich houdt aan de punten hieronder genoemd.
 • Door inschrijving verklaart de chauffeur / de groep dat de chauffeur van het voertuig niet onder invloed is van alcohol of verdovende middelen en geen medische afwijkingen heeft welke hem/haar belet de praalwagen naar behoren te besturen. Daarnaast beschikt de chauffeur over voldoende gehoor- en gezichtsvermogen. Indien men in strijd met deze voorwaarde handelt zal de chauffeur / de groep volledig aansprakelijk worden gesteld voor alle directe en indirecte schade.
 • Van de bestuurder ontvangen wij de NAW gegevens incl. een mobiel nummer via ons inschrijfformulier (https://www.oranjecomite.eu/inschrijving-praalwagens)

Belangrijkste regels voor de bestuurder:

 • De chauffeur van het voertuig mag niet onder invloed zijn van alcohol of verdovende middelen en geen medische afwijkingen hebben welke hem/haar belet de praalwagen naar behoren te besturen. Daarnaast beschikt de chauffeur over voldoende gehoor- en gezichtsvermogen. 
 • Bestuurders van de praalwagens dienen zich te houden aan wettelijke regels van de wegen verkeerswetgeving. Het Oranjecomité en/of de politie kan indien zij dit wenselijk acht een alcoholcontrole / drugstest uitvoeren
 • De bestuurder dient ten alle tijden de praalwagen te blijven zodat deze de praalwagen kan verplaatsen op aanwijzen van de hulpdiensten.
 • Op elke praalwagen dient een EHBO-koffer aanwezig te zijn.
 • Bij praalwagens met een aggregaat dient een poederblusser aanwezig te zijn.
 • Probeer niet te grote gaten te laten vallen in de optocht. De interactie met het publiek is uniek aan ons corso en iedereen heeft recht op een portie aandacht. De toeschouwers genieten van het corso maar hebben een hekel aan de gaten. Volg daarom de aanwijzingen van de OC-leden op.
 • In geval van calamiteiten moeten alle praalwagens en deelnemers zoveel mogelijk rechts houden zodat hulpdiensten erdoor kunnen.
 • Hou ook bij het terugrijden naar de Noordhoek rekening met de verkeersregels en rij voorzichtig.
 • Als er meerdere praalwagens achter vlak elkaar stilstaan in het wandelgebied ontstaat er een gevaarlijke situatie aangezien de hulpdiensten er dan mogelijk niet door kunnen. Wij kunnen daarom niet toestaan dat meerdere praalwagens vlak achter elkaar stilstaan in het wandelgebied.

 Belangrijkste regels tijdens het corso

 • Te veel drank op de praalwagen of aangeschoten deelnemers vinden de kijkers niet leuk.
  (De gemeente wil graag ingrijpen door overtreders aan te pakken, maar gelukkig is het ons tot nu toe gelukt om dat te voorkomen. Wij voorzien namelijk dat het de feestelijke sfeer flink verziekt als er ’s morgens om 8:30 boetes worden uitgedeeld. Wij hebben jullie steun daarom heel hard nodig om deze gedoogconstructie in stand te houden.)
 • Het is verboden om je ’s morgens aangeschoten of met drank in bezit tussen de andere deelnemers te begeven. Vooral de kinderen met fietsjes of skelters schrikken van dat gedrag.
 • Minderjarigen met drank zijn net als in het dagelijks leven strafbaar.Alcohol (met mate) op en rond de praalwagen is toegestaan maar glaswerk is verboden. Verder verzoeken wij jullie om het drankgebruik zoveel mogelijk aan het zicht te onttrekken.
 • Te hard geluid zorgt voor overlast en ergernis. Hard is niet persé duidelijk en mooi. Het geluid op de praalwagen mag maximaal 80 dB(A) veroorzaken op de gevels van de woningen. Dat is natuurlijk lastig te controleren. Maar een eenvoudige regel is; als er iemand van jullie met oordopjes op of rond de praalwagen loopt dan staat het geluid té hard.
  Ook staat het corso soms even stil. Te harde muziek is dan niet prettig voor het publiek waar de speakers naartoe gericht zijn.
 • Het is niet toegestaan om racistische of aanstootgevende boodschappen uit te dragen. Zowel de deelnemers aan het corso als het massaal aanwezige publiek heeft een diverse samenstelling van 0 tot 100 jaar. Ga voor een glimlach en applaus!
 • Het is niet toegestaan om milieuvervuiling te veroorzaken. Een oliespoor op de weg, zaken van de kar af gooien, plastic zaken uitdelen, etc. zijn dus geen goed idee.
 • Laat ook je opstelplek op het Zoutershof netjes achter als je wegrijdt (rommel opruimen).
 • Bij het niet naleven van de regels en/of het niet reageren op waarschuwingen behoudt het Oranjecomité het recht om deelname te ontzeggen en de praalwagen uit het corso te nemen.

Belangrijkste regels voor bouwers:

 • De maximale breedte van een corsopraalwagen is inclusief steekwerk 3,5 meter (i.v.m. opstellen Zoutershof). De maximale hoogte is vanwege de vele bomen boven de route 4 meter.
 • Zorg dat je praalwagen (inclusief tractor, geluidsinstallatie en aggregaat) in goede staat verkeert. We moeten er niet aan denken dat deze halverwege de optocht stilvalt.
 • Zorg dat je praalwagen goed verzekerd is. In Nederland is er maar één praalwagenverzekering. Kijk op https://verzekeren.vereende.nl/motorrijtuigverzekering/praalwagenverzekering en de stelt de nodige voorwaarden waar je tijdens het bouwen al rekening mee moet houden.
 • Mocht je een dansje of act op straat willen doen hou dan rekening met het tempo van het corso (circa 2 km/u ≈ 35 m/minuut). Een dansje moet dus een duidelijk voorwaarts karakter hebben om het corso niet op te houden. Een act, hoe leuk ook, kun je niet om de 10 meter doen. Als je je dansje of act gaat oefenen kijk dan ook eens naar hoe dit past binnen het tempo van het corso.
 • Alcohol (met mate) op en rond de praalwagen is toegestaan maar glaswerk is verboden. Verder verzoeken wij jullie om het drankgebruik zoveel mogelijk aan het zicht te onttrekken (bijvoorbeeld door middel van (opvouwbare) blikjeshouders / bekers).
 • Gedurende de reis naar het Zuideinde tot en met de start van het corso vragen wij jullie om het geluid te minimaliseren. De omwonenden langs het Zuideinde doen jullie daar een groot plezier mee. Ook staat het corso soms even stil. Te harde muziek is dan niet prettig voor het publiek waar de speakers naartoe gericht zijn. Kijk of het mogelijk is het geluidsniveau dan even te verlagen.
 • Ook na het corso gelden de regels voor geluidsoverlast en glaswerk in het wandelgebied.
 • Het is niet toegestaan om racistische of aanstootgevende boodschappen uit te dragen. Ook al is het idee nog zo lumineus, denk even na wat je moeder of je oma ervan zou vinden.
 • Het is niet toegestaan om milieuvervuiling te veroorzaken. Een oliespoor op de weg, het rondstrooien van (plastic) snippers of piepschuim bolletjes, etc. zijn dus geen goed idee (tenzij je het leuk vindt om dit maandag na de kermis in het hele dorp op te ruimen).
 • Het zonder toestemming parkeren van een praalwagen in het wandelgebied is verboden. Denk dus na waar je na het corso de kar neerzet voor de prijsuitreiking en waar je vervolgens met je kar naartoe gaat.
 • Veel Veenders willen graag op zaterdag of zondag nog even rustig over het Noordeinde langs de praalwagens lopen. Wij verzoeken jullie daarom om je praalwagen na de optocht bij iemand op zijn pad te zetten (natuurlijk moet de eigenaar eerst toestemming geven).

Tot slot
Wij willen met elkaar zorgen dat het Veense bloemencorso de leukste van het land blijft. Daarvoor is een aantal regels die vallen onder het uitgangspunt: “doe normaal zodat iedereen kan genieten”. Dat is niet zo moeilijk en daarom rekenen wij ook op jullie begrip en medewerking. Wij hebben er in ieder geval al heel veel zin in en weten zeker dat het weer genot wordt om naar het corso te kijken.

Rest ons jullie heel veel succes te wensen bij het werken aan jullie creaties.

Met vriendelijke groet,
Oranjecomité Juliana