Informatie

Comité leden

leden

Jeroen van der Geest (voorzitter)
voorzitter@oranjecomite.eu

Harold Straathof (secretaris)
secretaris@oranjecomite.eu

Bob Verhaar (penningmeester)
penningmeester@oranjecomite.eu

Ed Hoogenboom
Ivo van Klink
Eef van Haastrecht
René Koek (pr)
Marco Hogenboom
Coen Boers
Niels Verdel
Joris Koek
Rick Hogenboom
Ingmar van Klink
Marco van Benten

Voor inlichtingen kunt u terecht bij onderstaande leden van het Oranje Comité. (ook voor het inleveren van ballonkaartjes)

Ook kunt u een email sturen naar: info@oranjecomite.eu

Algemeen informatienummer: 06-23719466.

IBAN Oranje Comité: NL49 RABO 0355 9120 58

Historie

Het Oranjecomité ‘Juliana’ is in 1913 opgericht. Het comité bestaat uit 14 of 15 personen van het mannelijk geslacht. Verder kent de vereniging geen leden. In 1913 is gestart met het belangrijkste doel: het organiseren van de najaarsfeesten in Roelofarendsveen.  In de loop van jaren is de Veense kermis uitgegroeid tot een van de grootste en gezelligste feesten van de regio. In 1975 is het comité gefuseerd met de Oranjevereniging van Oude Wetering omdat de dorpen Roelofarendsveen en Oude Wetering ook steeds meer met elkaar vergroeide. Vanaf dat moment is de naam Oranje comité Alkemade-Oost gevoerd. Na deze fusie is de Koninginnedag een 2e belangrijke activiteit  geworden. Inmiddels bestaat de gemeente Alkemade niet meer zodat we weer teruggrijpen op onze oude naam Oranjecomité ‘Juliana’.

Als het om informatie uit de beginjaren gaat dan zijn we sterk afhankelijk van de oudere inwoners van Roelofarendsveen.  Bekend is dat in 1913 de initiatiefnemers een kleine kermis aan het Noordeinde (waar nu de Rabobank staat) organiseerden.  Er werden houten vlonders gelegd om de bezoekers niet letterlijk in het veen te laten (door)zakken.  De exploitanten kwamen per schip naar de Veen. Het water vormde in de beginjaren een onderdeel van de festiviteiten. Met Veense pramen waarop onder andere de harmonie had plaatsgenomen werd een ‘gondelvaart’ gehouden.

Uit de jaren voor de oorlog is bijna niets op schrift vastgelegd. Er is een foto uit 1926 met het Oranjecomité uit die tijd. De programmaboekjes worden pas sinds 1938 bewaard. In 1962 werd door een misrekening het 50-jarig bestaan gevierd. Op het moment dat men er achter kwam waren de voorbereidingen al zover gevorderd dat men besloot het feest maar een jaar eerder te vieren. In 1988 is dit bij het 75 jarig bestaan rechtgezet in een tijd waarin zelfs stemmen op gingen om het comité op te heffen.

De afgelopen decennia is de kermis echter weer uitgegroeid tot een feest waar men al maanden van te voren naar toe leeft. Bij de oude Veenders zit het in de genen, nieuwe Veenders worden er mee besmet en mensen die de Veen hebben verlaten komen er, al was het maar voor de bloemencorso, voor terug.

Natuurlijk heeft het comité elk jaar veel werk om activiteiten te organiseren maar zonder de inwoners, het verenigings- en bedrijfsleven zou het nooit zo’n succes zijn geworden. Elk jaar weer worden er door allerlei mensen initiatieven genomen om Koninginnedag en de kermisweek verder te laten uitgroeien. Aan het comité de taak om dit allemaal in goede banen te leiden en te zorgen dat het voor elke inwoner van Kaag & Braassem Noord-Oost  feestelijke dagen zijn!

Corsokarren

Wij hebben 1 corsokar met de afmetingen van 2,50m x 8,00m, deze is voor de corso van 2014 reeds verhuurd.

Heje nog een kar over!

Het Oranje Comité krijgt regelmatig de vraag of er nog corsokarren beschikbaar zijn.
Ben je in het bezit van een corsokar en wil je deze uitlenen of verhuren, laat het ons dat weten via info@oranjecomite.eu

Voor meer informatie kunt u bellen met 06-23719466.

Goed om te weten!

Om de unieke sfeer van de Veense kermis te waarborgen zijn er wat afspraken gemaakt.
Als we deze met elkaar naleven kunnen we nog jarenlang feestvieren.

Tijdens de Oranjefeesten moet je minimaal 18 jaar oud zijn voor het drinken van alcohol. Gemeente, Politie, Horeca en Oranjecomité hanteren daarom wederom Kermis Identificatiebandjes. Ben je 18 of heb je een “jonge look” en moet je jezelf altijd legitimeren? Door het dragen van het bandje is een eenmalige identificatie voldoende. Bandjes zijn gratis af te halen bij de plaatselijke horeca, de Alkeburcht en DOSR. Het Alcohol Preventie Team zal dit jaar tijdens de Oranjefeesten zeer streng controleren op alcoholgebruik onder minderjarigen. Hierbij zal ook gecontroleerd worden op het nuttigen van alcohol op de fiets.

Nadat het bloemencorso op zaterdag voorbij is getrokken krijgt het Noordeinde e.o. weer de status van wandelgebied. Dit is vooral gedaan voor de veiligheid van de verplaatsende ‘feestgangers’ en de terugkerende corsokarren.
Aan het wandelgebied zijn echter de nodige randvoorwaarden verbonden. Zo moet de straat altijd worden vrijgehouden voor hulpdiensten en is glaswerk verboden op de openbare weg (dat is ook de stoep). Tuinfeestjes moeten beperkt blijven tot het privéterrein, waarbij wij u vriendelijk verzoeken om ook daar geen glaswerk te gebruiken. (Vaak loopt men met een glas in de hand toch even de straat op). Er mag geen alcohol worden verstrekt op commerciële basis en er mag geen geluidsoverlast worden veroorzaakt. Deze regels gelden ook voor de terugkerende corsokarren die over de Langeweg en het Noordeinde rijden.

Mochten mensen na herhaaldelijk verzoek toch overlast blijven ondervinden dan kan er gebeld worden met de meldkamer van de politie op nummer 0900-8844.

 

Verkeersmaatregelen tijdens de Oranjefeesten 2014:

Er dient rekening te worden gehouden met de volgende afsluitingen (wandelgebied) waarbij gemotoriseerd verkeer de omleidingroutes dient aan te houden:

 

Zondag 14 september 2014 tussen 12.00 uur en 24.00 uur i.v.m. Uitkaik:

De Langeweg tussen de Noordhoek en de kruising met de Essenweg

Het Noordeinde tussen de Noordhoek en de kruising met de Kerkweg (inclusief Noordplein en Noordhoek)

 

Maandag 15 september 2014 tussen 18.00 uur en 20.30 uur i.v.m. Oranjeloop:

Het Noordeinde tussen de Noordhoek en de kruising met de Kerkweg (inclusief Noordplein en Noordhoek)

 

Zaterdag 20 september 2014 tussen einde corso en 02.00 uur:

Zie zondag 14 september + extra afsluiting van de Wilgenstraat i.v.m. het Tobbetje Steken.

 

Personen die tussen de genoemde tijdstippen met een gemotoriseerd vervoersmiddel het Zuideinde e.o. willen bereiken, dienen over de Alkemadelaan te rijden en vervolgens via de Braassemdreef de Floraweg te pakken. Via de Kerkweg kan vervolgens het Zuideinde worden bereikt (geldt niet tijdens het bloemencorso!). Personen die juist het Zuideinde met een gemotoriseerd voertuig willen verlaten dienen de boven beschreven route andersom te volgen.

Oude Wetering en het gedeelte van Roelofarendsveen ten noorden van de Alkemadelaan zijn gewoon bereikbaar via de Alkemadelaan. Ambulances, politieauto’s en brandweerwagens hebben uiteraard overal toegang.

Wij wensen u een plezierige kermisweek.

Het Oranjecomité